ارغوان
ارسال شده توسط hakimbashi در سه شنبه 21 دي 1389 15:10
ارغوان
Leguminosae/ Cercis siliquastrum
كمي گرم مايل به اعتدال
گل هاي درخت ارغوان را بجويد و بخوريد كه مخرج اخلط لزج و رافع برودت معده و كليه مي باشد و نشاط آور و صاف كننده و نيكو كننده صدا است.
اگر گل ارغوان را بجوشانيد و بخوريد قي آور بوده و معده را پاك مي كند.
ريشه درخت ارغوان را بسوزانيد و پودر كنيد و با روغن كنجد مخلوط كرده و به ابرو بماليد از ريزش ابرو جلوگيري مي كند و باعث تقويت پياز ابرو مي شود.
پودر سوخته ريشه ارغوان را به موها خضاب كنيد باعث رنگ و زيبائي مو ها مي شود.
سوخته ريشه ارغوان را به ابرو و مژه بكشيد كه هم مداد خوبي است و هم تقويت كننده پيازابرو و مژه است.
اگر با سوخته ريشه ارغوان براي نوزاد ابروي زيبائي بكشيد ابروي نوزاد به همان شكل رشد مي كند و شكل مي گيرد.