اَگیر تركي(اگرباد)
ارسال شده توسط hakimbashi در پنج شنبه 05 اسفند 1389 20:12
اَگیر تركي(اگرباد)
Araceae/ Acirus calamus
خیلی گرم و خشک
قسمت مورد استفاده اگیر ترکی که در بازار ارائه می شود ساقه زیر زمینی گیاه یا همان ریزوم است .
خوردن کمی از پودر اگیر ترکی ضد تب ، ضد تشنج، مسکن وآرامش بخش فلب است.
نوشیدن دم کرده اگیر ترکی سوء هاضمه و ناراحتی های معده را رفع می کند و بسیار مفید است.
خوردن پودر آن به تنهائی و یا با مصطکی باعث رفع سستی بدن و خواب رفتگی اعضا می شود و نیز رافع لکنت زبان می باشد و جویدن و در دهان نگه داشتن کمی ازآن باعث سریع به حرف آمدن اطفال می شود.
نوشیدن دم کرده و یا عصاره اگیر ترکی باعث خشک شدن رطوبات مغز و تقویت حافظه می گردد
و نیز باعث تقویت معده و پاک شدن معده از اخلاط لزج و همچنین تصفیه خون و تسکین سرفه سرد می شود.
نوشیدن دم کرده آن باعث گرم کردن کلیه ، کبد ، معده ، روده و طحال افراد سرد مزاج می شود و نیروی جنسی افراد سرد مزاج را تقویت می نماید.
خوردن اگیر ترکی برای افراد گرم مزاج مضر بوده و باید آن را با سکنجیبن بخورند.
روش تهیه پودر اگر ترکی:
بیست و پنج گرم اگیر ترکی، بیست و پنج گرم مصطکی ، بیست و پنج گرم نبات و ده گرم زنجبیل را با هم نرم بکوبید و از الک نرم رد کنید پودر اگیر ترکی بدست می آید.
از آب جوشانده اگیر ترکی برای کشتن و دور کردن شپش و ساس و کک و بید نیز استفاده می شود .